Dibuja Online

Colorear Quim, abreviatura del nombre de origen hebreo, Joaquín